Integritetspolicy

När gäller integritetspolicyn
 • När vi, (Premina Photography), erbjuder tjänster eller produkter som du som kund köper eller tar del av.
 • När du kontaktar oss via kontakformulär, bokningsformulär, besöker vår webbplats samt vid övrig kontakt med oss.

 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är

Premina Photography
Emma Ludvigsson
Högåsvägen 475 31
Öckerö
Västra Götalands län

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

När behandlar vi dina personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra tjänster, kontakta oss för bokningsförfrågan eller annan information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

När behandlar vi dina uppgifter?

 • När du kontaktar oss via kontaktformulär, bokningaformulär, mail eller telefon.
 • När du köper produkter av oss.

 

Varför behandlar vi personuppgifter?
 • För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.
 • För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.

 

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress och geografiska uppgifter relaterade till densamma och information om din användning av vår webbplats

 

Rättsliga grunder & lagringstider

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i bokföringssystemet:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Betalreferens
 • Köpta produkter och tjänster


Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Vem kan dina personuppgifter lämnas ut till?
 • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.

 • Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.
 • Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Premina Photography
Emma Ludvigsson
Högåsvägen 475 31
Öckerö
Västra Götalands län

Du kan även skicka e-post till:
info@preminaphotography.se